‏‏‏‏‏‏סקירת ענף השכרת הרכב בישראל

דרגו את הכתבה!

ענף השכרת הרכב בישראל לא זכה עד כה בסקירה מקיפה. בעוד ענף הליסינג נחשב לתחום המעניין צרכנים רבים ומשפיע רבות על היקפי הפעילות בתחום כלי הרכב בישראל, תחום השכרת הרכב נחשב בטעות לקטן ובלתי משמעותי.

מאת: אבי הורוביץ

כפי שנראה בסקירה זו, מדובר בפעילות משמעותית ביותר בישראל. למעשה ייתכן והיקפו הגדול אף משפיע על ענף הרכב לא פחות מתחום הליסינג.

אבי הורוביץ

גודל הענף בהחלט מפתיע…

כפי שיוברר להלן בסקירה זו, תחום זה הינו גדול ביותר, ומשפיע לא פחות מתחום הליסינג התפעולי. היקפו הכולל אומנם נמוך בכמעט 2 שליש, אך היקפי הרכישה והמכירה של כלי הרכב, גדולים כמעט כמו זה ענף הליסינג. השפעתו לא נמוכה מזה של הליסינג התפעולי.

מהו הבסיס החוקי לפעילות השכרת כלי רכב בישראל

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב), התשמ"ה-1985 משמשות כהנחיות כלליות לפעילות זו. צו זה משמש כבסיס החוקי לכל פעילות השכרת הרכב בישראל.

מיהן חברות ההשכרה בארץ

עיקר פעילות השכרת כלי רכב בישראל מרוכזת בידי מספר קטן של חברות. קהל היעד הינו מגוון אך בעיקרו מבוסס על ולצורכי תיירות. הענף מאופיין העונתיות, בריווחיות נמוכה ובסיכון גבוה.

בישראל פועלות כ- 80 חברות השכרה מתוכן, 7 מהוות כ- 75% מנפח השוק. חברות ההשכרה הגדולות מייצגות בדרך כלל גם חברות בינלאומיות, ופועלות גם כחברות ליסינג.

אבי הורוביץ

נתח השוק

על מנת לבחון את נפח השוק מחד ואת חלקן של החברות מהצד השני, יש להיעזר בנתונים מוכחים. העובדה היא כי אין רישומים מדוייקם. לכל היותר ניתן לקבל מידע מתוך דוחותיהם הכספיים של חלק מהחברות. החברות המדווחות לציבור הינן אלה שהנפיקו אגרות חוב. מניותיהם אינן נסחורות אבל חלות עליהן חובות הדיווח.

ההשוואה בין החברות יכולה להתבצע על בסיס חלקן המדווח אצל כל אחת מהן בנפרד. הנתונים המופיעים כאן, נלקחו מתוך דוחותיהם הכספיים של חלק מהחברות, ובעיקר מבוססות על הערכת כל יתר השחקניות.

הערכה כללית קובעת כי סך כל ההכנסות מהשכרת כלי רכב בישראל עומדת על מעל 3.3 מיליארד ₪. סכום זה משקף את כלל הפעילות כולל מכירות כלי הרכב, לפיכך כל עוד אין הפרדה בין ההכנסות לבין המכירות, קשה לקבוע את גודלו המדוייק.

באופן כללי, על מנת להגיע לסכומי הכסף העוברים באמצעות צינור פעילות זה, יש לבחון מהי ההכנסה הממוצעת של כלי רכב מושכר. מאחר ואין נתון זה מתפרסם, קשה להעריך באופן מדוייק את גודל השוק במונחים של הכנסותיו.

לעומת זאת, גודל צי כלי הרכב יותר עדכני. על בסיס נתונים מדוייקם של 3 מחברות ההשכרה הגדולות ניתן להעריך את גודל הענף ואת חלקן בו.

אבי הורוביץ

סוגי כלי הרכב הנפוצים וגובה ההנחות יכולים להשפיע על גודל הסכומים המושקים בענף פעילות זה. הערכה זהירה קובעת כי באופן כללי סוגי כלי הרכב הנפוצים הינם אלה הנפוצים באופן כללי. לפיכך ועל בסיס נתונים אלה ניתן להעריך כי היקף שוווי עלוית צי כלי הרכב מתקרב ל- 4 מליארד ₪.

להלן התפלגות השחקנים:

אבי הורוביץ

כמפורט בטבלה זו, כמות כלי הרכב הכוללת מגיעה למעלה מ- 50 אלף. מכיוון שענף זה מאופיין בתחלופה מהירה של צי המכוניות, ומכירה ממוצעת כל 15 חודשיעם, היקף הפעילות כול להגיע לכ- 20% מכלל רכישות כלי הרכב בישראל.

לקוחות ההשכרה

הפעילות מתחלקת ללקוחות פרטיים ועסקיים. בעוד הפרטיים (שעיקרם תיירים) משכירים כלי רכב פרטיים לתקופות קצרות בין יום-לחודש, הרי העיסקיים משכירים יותר כלי רכב מסחריים לתקופות שבין שבוע לשנה.

השכרת כלי רכב הינו כלי חשוב בפעילות התיירות בישראל, אך מתברר כי בגלל השחיקה המתמשכת במחירי ההשכרה, מתרבה הפעילות גם לצרכים עסקיים ופרטיים.

התחרות מתמקדת ברמת השירות ובתעריפי ההשכרה. לנוכח הגברת התחרות בארץ, מעריכה אחת מחברות ההשכרה כי בענף מתקיימת "שחיקה במחירי ההשכרה עקב תחרות גבוהה בענף וכניסת מתחרים חדשים לתחום". כותב מאמר זה ירחיב בהמשך על הבעיה העיקרית והחשובה של מחירי ההשכרה. 

אבי הורוביץ יזם את פעילות הליסינג התפעולי בישראל ומשמש כיועץ ליסינג

טל: 050-5332449
Horowitz.advisors@gmail.com.

פורסם בקטגוריה השכרת רכב, חברות השכרה, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים