כיצד להפחית את עלות שווי השימוש ברכב צמוד

דרגו את הכתבה!

דווקא בתקופה זו ישנה משמעות רבה לחסכון בעלויות המס של משתמשי הרכב הצמוד. השאלה היא מה עושים כדי לחסוך, ולא על חשבון נוחיות. האם ישנן דרכים כאלה ?

מאז שונתה שיטת חישוב המס על רכב צמוד בשנת 2010, מועלית מידי פעם השגות של כלכלני האוצר לבחינת השאלה כיצד מעלים את החיובים אצל משמשי הרכב הצמוד. מאידך, ישנן חברות המספקות כלים להתמודד עם הפחתת התשלומים באמצעות אבחון בין נסיעות עסקיות לפרטיות.

מהי שיטת החיוב הקיימת ?
החל משנת 2010 שיטת החיוב היא לינארית: חיוב שווי המס מבוצע על פי מחיר הרכב (כמחירו אצל היבואן). שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו. סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב. כיום החישוב מבוצע על פי מכפלה של 2.48% ממחיר הרכב. שימוש ברכב היברידי מקנה הנחה בגובה של 550 ₪.

העלות האפקטיבית למשתמש
גובה העלות תלויה בגובה שיעור המס אותו הוא משלם. ככל ששיעור המס גבוה יותר, כך החיוב גבוה אף הוא. למעשה קיימת התאמה הוגנת, ומקבלי שכר נמוך ישלמו פחות, על אותו כלי רכב, ממקבלי שכר גבוה יותר.

הכוונה לשינוי נוסחת שווי השימוש
כבר בשנה הראשונה בה נקלטה השיטה הלינארית, החלו באוצר לשקול כיצד המלצה מ-2010 להקטין את מס הקנייה ולבצע התאמת שווי שימוש באמצעות מס נסיעה. למעשה כבר בשנת 2010, החליט שר התחבורה להקים וועדה ל"בחינת מיסוי העלויות הקבועות והמשתנות בענף הרכב.

ההנחה של שר התחבורה, בעת מינויה של וועדה זו, היה כי שווי השימוש אינו מספיק דיפרנציאלי. אותו גובה חיוב חל על משמשי כלי רכב שאינם חסכוניים, על אותם משתמשים שמבצעים נסיעות רבות ואף על אלה הנוסעים בשעות בהן אין צפיפות בכבישי  הארץ מול אלה הנוסעים רק בשעות העומס וכו'.

מאז לא חל כל שינוי. התברר כי הבעייתיות הכרוכה בשינויים מאוד מורכבת. כך לדוגמה, הוברר כי מדד הנסוע של כלי רכב צמודים גבוה וכמעט כפול מאלה של כלי הרכב הפרטיים. אם כך, מדוע שלא לחייב על פי הק"מ שנסע המשמש ?

ההנחה היא כי הנסיעות הרבות הן לצרכים פרטיים. נראה כי במקרים רבים אכן זה נכון, ומקבלי רכב צמוד עושים שימוש "רב משפחתי" בכלי הרכב, לרבות שימוש לצרכי טיולים פרטיים וכו'. ברור שככל שהק"מ הפרטי גבוה, החיוב בגין צריכת הדלק ואף עלות ירידת הערך גדול יותר. עלויות אלה חלות על המעסיק, אם ברכישה או בליסינג, והן למעשה משמשות כהוצאה מוכרת.

לכאורה נותר אנומליה: זה המבצע נסיעות של 15,000 ק"מ ישלם סכום זהה לנהג המבצע נסיעה של 30,000 ק"מ. עלות ההפרש מוערכת בעלות צריכת הדלק בגובה של 1,000 ₪ לחודש, וירידת הערך יכולה להגיע לתוספת של עוד 400 ₪ לחודש. כלומר, ההבדל בין שני המשתמשים אינו זהה: האחד "עולה" למעסיק כמעט עוד 1,400 ₪ לחודש מהאחר.

הבדלים אלה בין שני הנהגים, מצדיקים שינוי ואבחנה בחיוב שווי השימוש. כמובן אם הם עושים זאת לצרכיהם  הפרטיים. למעשה מדובר בהפרשים, שעל פני תקופת שימוש של 3 שנים מגיעים לעתים לסכומים גבוהים ביותר של למעלה מ- 50,000 ₪ !

אבי הורוביץ - הפחתת השווי ברכב צמוד

אבי הורוביץ – הפחתת השווי ברכב צמוד

שימוש לצרכי עבודה
כלי רכב צמוד, המשמש לצרכי עבודה אינו מצדיק חיוב גבוה של בעל הרכב. ואכן, נערכו ניסיונות רבים לשינוי הגישה של חיוב בשווי שימוש של אלה המשמשים בכלי הרכב לצרכי עבודה.  כך, במספר פסקי דין, הוצגה בעיית היכולת להוכיח כי השימוש נעשה לצרכי עבודה.

בפסק דין עיריית מעלה אדומים נ' פקיד השומה הועלתה סוגיה זו. במאי 2011 נקבע על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, כי בקשת העירייה לחלוק על תקנות הרכב יחס לשווי השימוש, באמצעות אבחנה בין נסיעות פרטיות לעסקיות לא הוכחה. משכך, נדחתה התביעה. לעומת זאת, התביעה הוכרה ביחס לרכבי "הביטחון", בהן היא עושה שימוש לצרכי אבטחת הישוב במשך כל שעות היממה, למרות שכלי רכב צמודים למשתמשים.

משרדו של רואה החשבון ועורך הדין רמי עובדיה פרסם נושא זה תחת הכותרת : "משפט שלמה' להכרה בהוצאות רכב צמוד ושווי שימוש".

מהי עמדת בית המשפט
בית המשפט, במספר פסקי דין, התייחס לסוגיה על פיה מתי ניתן לסתור את תקנות מס ההכנסה לעניין שווי השימוש. כבר באוגוסט 2008 פרסם פרופ' אדראי, מומחה למיסוי, קריאה להתקנת מתקן לאבחנה בין נסיעות עיסקיות לפרטיות.

הסברו מבוסס על פסיקות נוספות של בתי המשפט (כגון: עיריית נהריה נ' פקיד השומה, בנק קונטיננטל נ' מס שבח, פס"ד אינטרבילדינג נ' פקיד שומה וכו'), שם נקבע כי ניתן לחלוק על הקביעות ה"שרירותיות" לדבריו, ביחס לגובה השימוש, מבלי לעשות אבחנה בין חיובים בגין נסיעות עסקיות לאלה הפרטיות.

בית המשפט קבע, כפי שבא לידי ביטוי במבחר פסקי דין, כי על מנת לאפשר חיוב דיפרנציאלי, יש להוכיח מתי מבוצעת נסיעה עסקית, ומתי היא פרטית.

אמצעים להוכחה
בכל אחד מהפסיקות שדנו בשאלות מסוג זה, נקבע כי יש למצוא את הדרך הבלתי ניתנת לסתירה, ובלתי ניתנת להפרכה, כי אכן סוגי הנסיעות אובחנו כראויים. אם בעבר, השתמשנו בכרטיסי רכב שנרשמו ידנית וניתן היה לעשות בהם שימוש "נרחב", כיום נמצאו מתקנים שיכולים לסייע במניעת העיוות. כך, ישנן חברות המתקינות מתקן, שעם כניסת המשתמש לרכב מסמן מתי היא נסיעה פרטית ומתי היא עסקית. רישום זה, בר עיקוב, וניתן לבצע בדיקה על מנת להוכיח זאת. לכאורה, דרישה זו מתאימה להמלצות בתי המשפט בכל אותם פסקי דין המוזכרים כאן, ובאחרים, וכך אף לדעתם של מומחי מיסוי.

אולם, מס הכנסה לא מוכן להכיר בטענות מסוג זה, ומשתמש באמצעים, לעתים ספק "כשרים" על מנת למנוע זליגה מסוג זה. מס ההכנסה, המציע לתגמל עובדיו באמצעות הענקת בונוסים לעובדיו עם הגדלת גביית המסים, לא מוכן לקבל מסמכים ו/או הוכחות לאבחנה בין נסיעה עסקית לפרטית.

בעוד מומחים מנסים להתמודד ולהציע ללקוחותיהם לעשות שימוש במכשירם למדידת השימוש בנסיעות פרטיות ועסקיות, החליט הביטוח הלאומי להעמיד הדברים על דיוקם ובתחילת 2013 הוציא תחת ידיו חוזר הדן בסוגיה זו וקובע כי הואיל ומס הכנסה אינו מתיר את האבחנה, כך גם ביטוח לאומי. למעשה שם בכל קץ, לאותם לקוחות אשר שקלו אם כדאי לבצע התקנה של מערכת מעין זו, ובאמצעותה להפחית את שווי השימוש.

היש דרכים נוספות להפחתת שווי השימוש ?

נראה כי כל שנותר אלה הן הדרכים המסורתיות. קרי: מציאת כלי רכב נוחים, שגובה שווי השימוש בגין השימוש בהן יהיה נמוך. לצורך כך, הצגנו מאמר שעסק בהדור החדש כל כלי הרכב המשפחתיים, ששימוש בהם יאפשר מחד הפחתה של שווי השימוש במאות שקלים לחודש, ומאידך שימוש ברכב נוח ובעל יכולות דומות או זהות לכלי הרכב המשפחתיים המסורתיים.

אבי הורוביץ – יועץ ליסינג
הכותב יזם את פעילות הליסינג התפעולי בישראל ומשמש כיועץ
טל: 050-5332449
Horowitz.advisors@gmail.com

פורסם בקטגוריה כללי. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים