איך ייראה ענף הליסינג ב-2014?

דרגו את הכתבה!

ענף הליסינג עובר שינויים רבים לאחרונה. להלן תשקיף לשנת 2014. הטענה המרכזית היא שאנחנו נמצאים בתחילת תהליך עלייה במחירי הליסינג והצטמצמות פיזית של הענף כולו.

הכתוב מאת אבי הורוביץ, יועץ ליסינג

הסיבה הסביבתית – התגברות הקשיים במכירת כלי הרכב המשומשים: מזה שנים קיים קושי ההולך ומתגבר במכירת כלי רכב משומשים, כל זאת מתוך מספר סיבות:

א. השוק רווי

מתוך "דה מרקר"

מתוך "דה מרקר"

כולכם בוודאי מודעים לכמות כלי הרכב המשומשים הגודשים את מגרשי הרכב של חברות הליסינג וסוחרי הרכב. הסיבה לכך ברורה: הכמות המיובאת גדולה מהביקוש הטבעי או מהכמות הנדרשת בארץ. דהיינו, הכמות המיובאת גבוהה מהגידול הטבעי של האוכלוסייה. בעניין זה כבר הסברנו עד כמה קשה למכור כלי רכב משומשים. על כמות כלי הרכב המשומשים ניתן ללמוד מהתרשים בצד שמאל.

ב. קל לרכוש כלי רכב חדשים

בשוק הרכב כיום קל הרבה יותר מבעבר לרכוש כלי רכב חדשים. לא רק היבואנים מוכנים להעניק תנאי רכישה מופלגים לרוכשים החדשים, אלא גם חברות הליסינג המשווקות ב"ליסינג הפרטי"- מחזקת המגמה. מצב זה נובע בעיקר ממרווחי שיווק גבוהים.

במהלך 2014 עומד הליסינג הפרטי להתחזק ולהתרחב. רבים מתוך אלו שיחליטו על החזרת רכבי הליסינג התפעולי, על מנת להפסיק לשלם שווי שימוש, יעדיפו לקבל אחזקת רכב ולבצע ליסינג פרטי, בשיטה האמריקאית שבמסגרתה הרכב חוזר לחברת הליסינג בתום תקופת העסקה ועל כך הרחבתי עת ציינתי כי הליסינג הפרטי בשיטה הנכונה עדיף על רכישת כלי רכב. ב-2014 אני צופה התחזקות פעילות זו על חשבון הליסינג התפעולי.

ג. אי שחרור ה"פקק" (תכנית הגריטה) כישלון תכנית הגריטה בארץ, עמה יצא משרד התחבורה בקול תרועה רמה בשנת 2010 מהווה למעשה את הפאשלה הגדולה של המדינה. בכל המדינות הנאורות יושם פתרון הגריטה לרכב המשומש, פתרון החיוני בעיקר בשל צמצום ניכר בזיהום וכפועל יוצא, חיסכון בצריכת הדלק בנושא זה הרחבנו עת קבעו כי תכנית הגריטה בארץ הנה חלמאות!

בארץ השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ, אמון לכאורה על תכנית הגריטה. לאחר שהיא הופסקה, הצליח במאמץ רב להקציב 5 מליון ש"ח שיספיקו אך ורק לכ- 1,500 כלי רכב, פחות מ-10% מהכמות הקיימת.

באותה העת באוצר מרוצים. הם אינם מבינים כי הקצבת 3,000 ש"ח לגרט – למטרת התנעת המהלך, תביא בסופו של דבר לקבלת הכנסות של לפחות 60,000 ש"ח לרכב – גובה המיסים המוטלים על כלי רכב משפחתי. חוסר ההיגיון במצב שנוצר מונע מחזור כלי רכב. רווחי המדינה גדולים מאוד ממכירת רכב חדש. הכנסות המדינה, מרכב חדש משפחתי שעלותו כ-128 אלפי ש"ח מגיעה ליותר מ- 60 אלף ש"ח.

למעשה, תכניות הגריטה נמצאות באחריות השר להגנת הסביבה. שר זה, חדש ולא "משופשף" ועל כן אינו מצליח להתמודד מול כלכלני האוצר. נערי האוצר, הם אלה המונעים ממנו להפעיל תכנית אפקטיבית וראויה. הניזוק הינו, בראש ובראשונה הצרכן הישראלי. אולם מעבר לכך אי הפעלת התכנית פוגעת בשורה של גורמים קשורים: חברות הליסינג, סוחרי המכוניות, הציבור, אך בעיקר המדינה עצמה.

למעשה אי ביצוע אכיפת התוכנית גורמת יותר לנזק למדינה מתועלת. במקום לשחרר את הפקק שיניע מהלך מוגבר של קניית כלי רכב, נוצרת סטגנציה חלקית.

הסיבה המיסויית

השלכות המיסוי על חברות הליסינג

  1. בסוף יולי שנה זו, אושר החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להגשת יעדי התקציב לשנים 2013-2014) התשע"ג- 2013 (להלן "חוק התקציב"). עפ"י הוראות אלה הועלה שיעור מס החברות בשיעור של 1.5%. סעיף זה יגרום לגידול בגובה תשלומי המס על ידי החברות. עם זאת, אין לכך השפעה מהותית על עתיד הליסינג ב-2014.
  2. השינוי השני נובע מתקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון) התשע"ג- 2013, שפורסם אף הוא ביולי שנה זו, ועל פיו שיעור הפחת על רכישות כלי רכב שנרכשו לאחר 1 באוגוסט יהיה 16% במקום 20% עד מועד זה.
  3. השינוי השלישי מתייחס לביטול תחול סעיף "השחלוף" של כלי הרכב הפרטיים. ביטול סעיף זה הינו רב משמעות ועל כך נרחיב בהמשך.

ההחלטה בדבר ביטול מגן המס

תוצאת החלטה זו מחייבת למעשה את חברות הליסינג לממן ולשלם בפועל, ובאופן שוטף את מה שלא היו צריכות לעשות עד עכשיו כלל. עד היום, הפחת המוגדל והגבוה ב-4% לשנה מזה החדש, איפשר לחברות הליסינג להימנע מתשלום מס שוטף. נוצר להן מעין "מגן מס".

בגין כל כלי רכב שמחיר העלות שלו הוא 100 אלף ₪, מגן המס היה בגובה של 4,000 ₪ לשנה, שהם 333 ₪ לחודש. הסכום אכן נראה "זניח", אבל במכפלות של עשרות אלפי כלי רכב מדובר בהרבה מאוד כסף.

אם נתעלם מהפסדים צבורים לצרכי מס שקיימים אצל חלק מהחברות, אנו נמצאים בתקופה חדשה בה על מנהלי חברות הליסינג למצוא מקור מימון לתשלומי מס, דבר שנחסך מהם עד כה.

נושא זה בא לידי ביטוי בדוחות של שלוש חברות גדולות, המפרסמות את דוחותיהן לציבור. בכל הדוחות, התייחסות המנהלים איננה מציינת את ההשפעה השוטפת של עניין זה. כל שהם מציינים הוא כי "…להערכת החברה, לא תהיה לכך השפעה על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה". נושא זה אכן מעניין את הבעלים. אך חשוב יותר, מה מסתתר מחוץ למסגרת הדוחות. הסיבה ששיעור המס העולה לא ישפיע על התחייבויות החברה היא כי בפועל, החברה תעלה את מחירי כלי הרכב בשיעור דומה. עלייה זו תתרחש בהדרגה ותשפיע כמובן על כיסו המצטמק של צרכן הליסינג!

ההחלטה בדבר ביטול שיטת ה"שחלוף"

המהלך השני של שינוי המס – חמור בהרבה. הוא משפיע החל מ-1.8, ומחייב את חברות הליסינג לשלם מס על רווחים אדירים שהצטברו אצלן במשך שנים. מדובר שבביטול שיטת ה"שחלוף", שיטה שהייתה נהוגה בענף ההשכרה והליסינג מאז הוקמה (על ידי).

אתם בוודאי זוכרים את ירידת מחירי הליסינג שהייתה בשיאה לפני כשנה וחצי. חברות הליסינג הורידו מחירים באופן ניכר. הן ניסו, כמעט בכל מחיר, לשמור על חלקן בשוק, ואפילו להגדילו. הסיבה ה"אמיתית" אשר עמדה בבסיס עסקות התמחור האגרסיביים, טמונה ברצון לא לשלם מס!

אם חברות הליסינג היו מקטינות צי הרכב שבבעלותן, הן היו חייבות לשלם מס בגין רווחים שצברו על כלי הרכב עד לאותה העת. שיטת ה"שחלוף" קבעה כי כל עוד אין הקטנה בכמויות כלי הרכב שברשות החברה, היא לא תהיה חייבת לשלם בפועל מס על הרווחים הצבורים עד אותה העת.

שיטת השחלוף אפשרה לדחות עד אין סוף את תשלום רווחי ההון, כל עוד חברת הליסינג רוכשת כלי רכב חדש במקום זה שנמכר. עתה, עם ההחלטה על ביטול השיטה, לא יעמוד לחברות הליסינג "אילוץ" זה, והן בהחלט ינסו לברור עסקות קצת יותר רווחיות, ובפועל יצטרכו לשלם מס על הרווחים הצבורים.

הרווחים שהצטברו אינם משפיעים על הדוחות הכספיים. לרווחים אלו יש חשיבות רבה לצרכי גיוס הון בבנקים או באמצעות אגרות חוב, שכן רואי החשבון רשמו את המס כההתחייבות במסגרת "מיסים נדחים".

מאחר שהיקף המכירות השנתי של כלי רכב, ליסינג והשכרה, מגיע בחלק מהחברות לעשרות אלפי כלי רכב, המשמעות היא אדירה. כדי להסביר את המשמעות הכספית יש להבין כי כל שנה ענף הליסינג מחדש, כלומר קונה ומוכר כ-50,000 כלי רכב. בנוסף, ענף ההשכרה מבצע כ-35,000 כלי רכב כל שנה. כלומר מדובר בהיקפים של עשרות אלפי כלי רכב.

בהנחה שרווחי ההון חייבים בשיעור מס מלא, ובהנחה שאין לחברות הליסינג וההשכרה הפסדים נצברים, הסכומים לתשלומי המס על מכירות כלי רכב יהיו אדירים ובעלי השלכה רבה על מחירי הליסינג ב-2014

ייתכן שבעלי החברות עדיין לא הפנימו את השינוי (תמונה: Artemisphoto)

ייתכן שבעלי החברות עדיין לא הפנימו את השינוי (תמונה: Artemisphoto)

כשמדובר על מיליארדי שקלים, למרות שייתכן שיתאפשר לחברות לבצע פריסת חוב על פני מספר שנים, ישנה בעיה: במהלך שלוש השנים הבאות סכומים אלה יהיו זהים. אז, אנחנו מדברים כמעט על שני מיליארד ש"ח נוספים של תשלומי מס. סכום ענק לכל הדעות שיכביד על חברות הליסינג מהבחינה התזרימית. לנושא זה השלכות כה רבות שאני משוכנע שעוד לא הופנמו ע"י הבעלים והמנהלים של חברות אלה.

למעשה, הבעיה היא לא ברווחים של חברות הליסינג וההשכרה, אלא רק בתזרימי המזומנים שלהן. חברות הליסינג היו מחויבות לבצע הפרשה על חיובי המס, כאמור, בגין הרווחים ממכירת כלי הרכב. כך לדוגמה, בחברת Avis, הופרש בדוחות הכספיים מלוא הסכום בסך של כ-128 מיליוני ש"ח. אולם ההפרשה איננה תשלום. כל עוד התשלום היה רחוק, לא הייתה בעיה ואכן בדוחות הכספיים נערכה הפרשה בגין כספים אלה במסגרת "התחייבויות שאינן שוטפות". כיום, כשהתשלום מיידי, נוצרת בעיה תזרימית.

הבעיה התזרימית תפגע בכושרה של חברת הליסינג לגייס את ההון העצמי הדרוש להקמת עסקות חדשות בתנאים הקיימים. הפתרון שנראה כמובן מאליו הוא הקטנת צי הרכב.

שינויים בשווי השימוש

להערכתי, כל הדיבורים על שיוניים בתחום שווי השימוש נדונו לכשלון. בנושא זה ניסיתי להתייחס ל"שמועות" שמועלות מדי פעם וקבעתי כי שינויים בשווי השימוש לא נראים הגיוניים. בכל מקרה, אם ינסו להחמיר עם קביעת גובה התשלום של העובדים, התוצאה תהיה זהה ואלי אף תתחזק: הקטנת הענף והיקף העסקאות בארץ.

הקטנת ציי הרכב

שתי סיבות יביאו להקטנת ציי הרכב של חברות הליסינג. מחד העלאת מחיר הליסינג שיביא ל"כיווץ" הביקוש, ומאידך צמצום מספר כלי הרכב כתוצאה מקשיי התזרים.

העלאת מחירים, תגרום למשתמשים הנוסעים פחות מ-20 אלף ק"מ בשנה ליישם את המחשבה שלא לקבל כלי רכב בליסינג ולשלם שווי שימוש. מעבר לכך, כבר היום ישנם אלה המהססים אם לקבל החלטה להעמיד לרשות עובדיהם כלי רכב צמוד. אם תתרחש עליית המחירים, נראה כי ההחלטה מצד הלקוחות תהיה של אי חידוש עסקות כך שהמהלך יהיה משותף: העובדים יעדיפו לקבל "אחזקת רכב" והמעסיקים שלא להעמיד כלי רכב צמוד על חשבונם. התוצאה היא אחת- התכווצות הביקושים.

מן הצד השני, חברות הליסינג שיעלו מחירים, יענו לבקשות לאי חידוש עסקות בגלל המצוקה התקציבית ורמת המינוף שתלך ותגדל. הבעיה של הפיכת התחייבות ארוכה לקצרה, תשפיע ללא צל ספק על מבנה המאזנים ויכולת חברות הליסינג להמשיך ולהגדיל רמת המינוף. המצב יהיה הפוך- יהיה עליהם להקטינו במידת מה.

Avis

Avis. צפויה לסבול מהמדיניות החדשה

ניקח לדוגמה שוב את Avis. חברה זו תהיה צריכה לשלם, כל שנה החל מ- 1.8 שנה זו, סך חודשי של כ-3.5 מיליון ש"ח למס הכנסה בגין הרווחים שהצטברו כל כלי הרכב שנמכרים בחודש אחד. ובפועל מדובר על כ- 42 מליון ש"ח בשנה. גם אם היא תציג רווחים, הרי שסכום זה יכביד עליה באופן ניכר.

תשלום עודף זה, שלא היה מתוכנן מראש, לא ישפיע על רווחי החברה, אך יחמיר את תזרים המזומנים שלה. אם עד היום היא רכשה כלי רכב חדשים על בסיס השקעת הון עצמי של כ-10%, הרי בעקבות כך לא תוכל לעשות את זה בגובה הסכום המשולם, וזה אומר שלא תרכוש כלי רכב בגובה של 35 מיליון ש"ח בכל חודש. אם כל רכב בממוצע עולה לה כ-80 אלף ש"ח, מדובר בהקטנת הצי בכמות של כ-440 כלי רכב לחודש ועל בסיס שנתי כ-5,000 כלי רכב.

Avis תבקש איפוא להפיק מכמות קטנה יותר של כלי רכב את אותם רווחים מגודל הצי הקודם, לפיכך הדרך תחזור שוב: להגדיל המרווחים ולהעלות את המחירים. בכל מקרה תפחית את כמות צי הרכב שלה,כמו כל הענף.

לסיכום

שתי סיבות, האחת הסיבה האובייקטיבית והשנייה הסיבה המיסויית, יביאו את השוק בשנת 2014 להצטמצמות תוך עליית מחירים. שני המהלכים הינם בסופו של דבר פרי מדיניותו הממשלה ושר האוצר בעיקר. נראה כי כולם חבר יחד על מנת להגיע לתוצאה זו, על אף שחלקם בא על חשבון הלקוחות.

עליית מחירי הליסינג, לא רק בגלל הצורך להגדלת מרווחי הרווח, יגרום להקטנת ענף הליסינג. חברות הליסינג שיתקשו לגייס אמצעים להגדלת הכמויות ויפעלו להגדיל המרווחים משום שבלאו הכי יתקשו לרכוש כלי רכב חדשים.

השלכת עלויות המיסוי תתרחש בעיקר החל מהחציון השני של 2014, עת יסתיימו הפסדי המס שיש לחברות הליסינג. במשך שנים רבות, בגלל יתרונות המיסוי, למרביתן נוצרו הפסדים לצורכי מס. רק לאחר שההפסדים "ייעלמו" וינוצלו, יחויבו החברות לשלם את המס, ולהערכתי זה יקרה כ-10-12 חודשים לאחר הטלת הגזירות.

כל ההליכים הללו יקרו להערכתי, רק ברגע שמנהלי חברות הליסינג יפנימו את ההשלכות המפורטות כאן. לפיכך, יש לנסות ולהקדים ככל האפשר את החלפת צי הרכב בטרם יתרחשו במלואם המהלכים הללו.

צפו בהרצאתו של אבי הורוביץ בכנס קציני בטיחות תעבורה:

\

אבי הורוביץ – יועץ ליסינג
טלפון: 050-5332449
הכותב יזם את פעילות הליסינג התפעולי בישראל ומשמש כיועץ

פורסם בקטגוריה חברות השכרה, רכבי ליסינג, עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

2 תגובות על איך ייראה ענף הליסינג ב-2014?

  1. מאת ירדן בלסר‏:

    אני חושב שהסיבה האמיתית בהמשך למה שכתב אבי הורוביץ, היא הגריטה שתקועה ולא מתקדמת.

  2. מאת חיים עובד בחברת ליסינג‏:

    אין ספק שהדברים שנכתבו נכונים, אני חושב שהאנשים שקשורים לליסינג מתחילים להפנים את השינויים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים